Milano – Via Vigevano, 33

Milan
Via Vigevano, 33
Mon-thu: 12:30pm-2:30pm / 7:00pm-11:00pm
Ven-Dom: 12.30-15.00 / 19:30-24:00
Telefono: 0249695366